E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 31. Hükümetin ( II. Demirel Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
1 4 42:70
2 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 31. Hükümetin ( II. Demirel Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 5 74:166
3 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 31. Hükümetin (II. Demirel Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 6 169
4 Hükümet Programının Okunması SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 32. Hükümetin (III. Demirel Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
3 53 376:387
5 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 32. Hükümetin (III. Demirel Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
3 54 430:454 454:484 487:493
6 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 32. Hükümetin (III. Demirel Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
3 55 545:554 556:559
7 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1970 yılı Bütçesinin kabulü münasebetiyle
5 92 1184:1185
8 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1971 yılı bütçesi tümü üzerinde
11 62 1078:1079
9 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi'nden 430 üyenin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle, AP Grubu adına
17 156 258:265
10 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Sözleriyle ilgili konuşmalar ve Kurucu Meclis teşkili münakaşaları konusunda gündem dışı demeci
29 7 105:110
11 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve İşleyişi, Görev ve Yetkileri ve Yargılama Usulleri hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
38 126 817:821
12 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 13 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanunu ile seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
39 130 344:348
13 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Devlet Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ile kurulan diplomatik ilişkiler konusunda önceki birleşimde yaptığı konuşma üzerinde ileri sürülen ve radyo ve basında yayınlanan görüşlere dair gündem dışı demeci, AP Grubu adına
16 145 593:595