E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Adana seferlerinden dönen DC*9 uçağının uğradığı kaza ve Hacca giden hacı adaylarımız konusunda gündem dışı demeci
20 31 384
2 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
22 48 176:184
3 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Eskişehir'de meydana gelen tren kazası hakkında gündem dışı demeci
29 1 2:3
4 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 11.1.1973 tarihli Birleşimde İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'ın yaptığı gündem dışı demecine cevabı
32 41 238:239
5 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası'nın, THY'nın iç ve dış seferleriyle Elâzığ'a yapılan seferler konusundaki gündem dışı demecine cevabı
33 57 559:560
6 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 66 887:897