E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 1969 yılı Mayıs ayından itibaren açılan ve açılmasına karar verilen ortaokul ve liselere dair sözlü sorusu münasebetiyle
1 8 227:229
2 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Öğretmenlerin boykotu, bâzı kuruluşların bu konuda davranışları ve alınan tedbirlere dair demeci
1 15 463:466
3 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun, ticaret liselerinin imtihan yönetmeliği hakkındaki gündem dışı demeci münasebetiyle
1 20 666:667
4 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in Almanya ve Fransa'ya yaptığı gezi sırasında Türk işçi ve öğrencilerinin sorunlarına dair tesbit ettiği hususlarla ilgili gündem, dışı münasebetiyle
2 28 263:265
5 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1966 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince hazırladığı 1964, 1965, 1966 yıllarına ait Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
2 41 920:923
6 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, Ege Üniversitesinin açacağı ikinci Tıp Fakültesinin yerinin Afyon Karahisar olması gerektiğine dair gündem dışı demesi münasebetiyle
3 58 612:613
7 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Ankara Fen Fakültesinde cereyan eden olaylar ve onu takibeden gençlik hareketleri hakkında gündem dışı demeci münasebetiyle
3 58 608:610
8 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Üniversitesi kuruluş, kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
4 61 29:30
9 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kayseri Milletvekili Tufen Doğan Avşargil'in, öğretmenlerin boykotu ve bunun sonucunda Kayseri'de yapılan idari baskılara dair demeci münasebetiyle
4 66 158:159
10 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara, Ege, İstanbul Teknik, Hacettepe üniversiteleri ve İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 88 528:540
11 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine bir maddesinin kalkınmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
6 103 403 418
12 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, lise mezunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi tutulmalarının Anayasanın 50. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair Önergesi münasebetiyle
9 26 469:478
13 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Üniversitesi 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 55 71:72
14 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığı Ankara, Ege, İstanbul üniversiteleriyle İstanbul Teknik, Hacettepe, iktisadi ve Ticari ilimler akademileri 1971 yılı bütçeleri münasebetiyle
11 55 46:60 63 71 99
15 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle
12 66 79:81
16 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı rnünasebetiyle
12 67 164:168 176
12 71 254:255
17 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, Teknisyen okulları geçici yönetmeliğine ve sanat enstitüsü mezunlarının durumuna dair sorusu münasebetiyle
12 72 279:283
18 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına ve siyasi baskıda kurtarılmalarına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
12 72 284:288 290:293
19 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye,ye gönderilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlarından sözlü sorusu münasebetiyle
12 72 275:276
20 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun bir gazetede yayımlanan Atatürk'e ait eşyalara» dair sözlü sorusu münasebetiyle
12 72 278