E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Temel kanun tasarısı münasebetiyle
38 117 34:37
38 118 59:62 72:73
38 119 189:191 204:205 232:233
2 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ve 39 arkadaşının, Diyarbakır Üniversitesi kuruluş kanunu teklifi münasebetiyle
39 131 509