E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın, bir evvelki birleşimde Siirt hidroelektrik santralında vukua gelen arıza dolayısıyla yaptığı demecine cevabı
25 111 635:638
2 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Geçen Birleşimde Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun, Gaziantep içmesuyu konusundaki gündem dışı demecine cevabı
26 127 615:616
3 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun, Petrol Ofisi Genel Müdürünün işten el çektirilmesi konusunda gündem dışı demecine cevabı
26 132 827:830
4 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, Malatya'nın elektrik sıkıntısı konusunda gündem dışı demecine cevabı
26 132 838:839
5 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Köylerin elektrifikasyonu konusunda Hükümetçe sarf edilen gayretler ve alınan tedbirler konusunda gündem dışı demeci
26 133 871:872
6 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Zonguldak kömür havzasındaki işçilerle ilgili sorunlar hakkında gündem dışı demecine cevabı
27 144 254:256
7 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kozlu ve Üzülmez bölgesinde vuku bulan maden kazası dolayısıyla gündem dışı demeci
28 153 223:224
8 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kars Milletvekilli Turgut Artaç'ın, Kars ilinin yakacak kömür sorunu ile Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası'nın, geçen birleşimde Elazığ Hidro-Elektrik Santralı hakkında yapmış olduğu gündem dışı demeçlerine cevabı
29 11 262:265
9 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün, gündem dışı konuşmasına cevabı
30 21 306:307
10 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Madencilik Reformu kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sayılı Maden Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi aynı kanuna bazı maddeler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Reformu kanun teklifleri münasebetiyle
30 24 452:457 461 500:509
30 25 604:605 646:648
11 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in, büyük şehirlerdeki hava kirlenmesi ve alınacak tedbirler konusundaki gündem dışı demecinle cevabı
30 25 602:603
12 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Petrol Reformu kanunu tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında, C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığının Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na devri ve bu ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunla değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama satış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepoların Devletleştirilmesi hakkında kanun teklifleri münasebetiyle
31 27 11
31 28 112 128
31 30 228:234 247:250 253 258:259 264 267:268 275:276 281:285
31 31 314:315
13 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'nin, İstanbul'da meydana gelen akaryakıt sıkıntısına dair gündem dışı demecine cevabı
31 33 401:402
14 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Madencilik Reformu kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sayılı Maden Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi aynı kanuna bazı maddeler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Reformu kanun teklifleri münasebetiyle
33 49 19:20 26:29 41:42
33 50 88:91
15 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz'ın, Ankara'nın, su sorunu konusunda gün-demdışı demecine cevabı
33 50 54:58
16 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1978 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 68 177:191