E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 yıllarına ait ) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
2 42 939:940
2 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Beyti Arda'nın, Kırklareli'nin Dereköy Gümrük kapısı tesislerinin yapılmamasının turizm, bakımından doğurduğu sakıncalara dair gündem dışı demeci münasebetiyle
4 71 312:313
3 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 90 969:977
4 Söz Alanlar NECMETTİN CEVHERİ (ŞANLIURFA) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 60 845:863