E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, Doğuya yapılmakta olan saman nakliyatı ve bu konuda alınması lâzım gelen tedbirlere dair konuşması münasebetiyle
2 43 965:966