E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 55 131:146