E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1972 yılı bütçesi münasebetiyle
22 47 7:18
2 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : ihracat formaliteleri ve ekleri ile hayat pahalılığı ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hakkında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, hayat pahalılığı, yatırımlar, işsizlik israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hacmi, işçi dövizlerinin değerlendirme şekli, teşvik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tutumu hakkında Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
23 60 278:281
3 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili A. Turgut Topaloğlu'nun büyük şehirlerdeki et sıkıntısı hakkında gündem dışı demeci ile Adıyaman Milletvekili Zeki Adıyaman ve Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın buğday fiyatları hakkındaki gündem dışı demeçlerine cevabı
25 105 342:344
4 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Salih Zeki Altunbaş'ın, buğday taban fiyatları konusunda gündem dışı demecine cevabı
25 110 568:569
5 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, fındık üreticisinin durumuna dair gündem dışı demecine cevabı
25 110 564:565
6 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun, hububat taban fiyatları ve maliyetlerinin düşürülmesi konusunda gündem dışı demecine cevabı
26 113 8
7 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Beyti Arda'nın, Trakya tarım ürünlerinin değerleri konusunda gündem dışı demecine cevabı
26 120 307
8 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Çorum Milletvekili Kemal Demir'in, 1972-1973 alım kampanyası hububat fiyatları konusunda gündem dışı demecine cevabı
26 122 369:371
9 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, tarım ürünlerinde ve uygulanan taban fiyat politikası konusunda gündem dışı demecine cevabı
26 132 836:837
10 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'ın pamuk taban fiyatlarına dair gündem dışı demecine cevabı
27 135 14:15
11 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğlu'nun, kurulmuş bulunan Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmalarıyle ilgili olarak pamuk konusunda gündem dışı demecine cevabı
27 136 29
12 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı'nın, pamuk taban fiyatları
27 138 91
13 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Veli Bâkırlı'nın, pamuk üreticisinin durumu ve Hükümetin uyguladığı politika hakkındaki gündem dışı demeçlerine cevabı
27 138 103:104
14 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 30 arkadaşının, tarım ürünlerinde uyguladığı taban fiyat politikası nedeniyle Anayasanın 89. maddesi uyarınca Ticaret Bakanı Naim Talü hakkında gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
27 146 404:414
15 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ile Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun, itiyat artışları ve hayat pahalılığı; İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin, taşıma vasıtası işleten ve götürü usulde vergiye tabi olan mükellefler hakkında çıkarılan tamim konusundaki gündem dışı demeçlerine cevabı
29 11 275:277
16 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 65 708:722
17 Hükümet Programının Okunması NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 36 ncı Hükümetin (Talu Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
36 97 694:699
18 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 36 ncı Hükümetin (Talu Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
36 98 703:751
19 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 36 ncı Hükümetin (Talu Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
36 99 755:756
20 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : İnsan üstü bir gayretle ve geceli gündüzlü çalışmak suretiyle reform kanunlarının çıkaran Parlâmentoya teşekkür eden demeci
39 132 563