E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Genel Görüşme Önergeleri NİHAT ERİM (KOCAELİ) : Ve 7 arkadaşının; Hükümetin Orta-Doğu bunalımı karşısında güttüğü politika ve Kıbrıs anlaşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/3)
1 20 668
2 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) : Kıbrıs'taki son gelişmelerle ilgili demeci
4 61 5:6
3 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) : Dışişleri Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 86 345:352 375:377
4 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) : Başkanlık Divanı seçimi münasebetiyle
9 10 61:63
5 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) : Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 54 715:720
6 Hükümet Programının Okunması NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 33 üncü Hükümetin (I.Erim Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
12 80 393:401
7 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 33 üncü Hükümetin (I.Erim Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
12 81 409:460
8 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 33 üncü Hükümetin (I.Erim Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
12 82 462:464 466:468
9 Genel Görüşme Önergeleri NİHAT ERİM (KOCAELİ) : Ve 7 arkadaşının, Hükümetin Orta-Doğu bunalımı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs Anlaşmazlığının son durumunu tespit etmek üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/3)
12 90 692
10 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAŞBAKAN) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle
17 162 782:783
11 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAŞBAKAN) : Kuvvet komutanlarının son günlerde basında yer alan demeçleri ve bu demeçler üzerine bâzı Parlâmento üyelerince sorulan sorular hakkında gündem dışı demeci
18 169 170:172
12 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : İstanbul'da Kartal Sıkı yönetim Cezaevinden beş tutuklunun kaçış olayına dair gündem dışı demeci
19 9 167:168
13 Hükümet Programının Okunması NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 34 üncü Hükümetin (II.Erim Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
19 16 434:443
14 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 34 üncü Hükümetin (II.Erim Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
19 18 496:524 525:542
15 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 34 üncü Hükümetin (II.Erim Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
19 19 574:581
16 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
22 53 830:838
17 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarına çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
23 58 152 179:180
18 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'ın, Demokratik Hukuk Devletinin gereklerine uymadığı, Anayasa dışı fiili durumların ve siyasi buhranların meydana gelmesine sebep olduğu iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi uyarınca Başbakan Nihat Erim hakkında bir Gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
23 69 630:633