E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1972 yılı bütçesi münasebetiyle
21 46 660:681
2 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bandırma Devlet Hastanesi konusunda yaptığı gündem dışı konuşması ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in cevabı münasebetiyle
23 62 387
3 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop, Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay ve Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın gündem dışı demeçlerine cevabı münasebetiyle
23 70 667:669
4 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erişme Kontrollü Karayolları kanunu tasarısı münasebetiyle
24 89 707 710
5 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın Muğla dahilinde metruk bulunan karayolları ve İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'ın Adana'da yapılmakta olan sosyal meskenler sebebiyle hâsıl olan önemli zararlar hakkında gündem dışı demeçlerine cevabı
25 105 344:345
6 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in Zonguldak ilinde ihalesi yapılan yollar konusunda gündem dışı demecine cevabı
25 110 566
7 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu bölgesinin yol sorunu ve hal tarzları konusundaki gündem dışı demecine cevabı
26 133 879:881
8 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Mutyolu hakkında gündem dışı demecine cevabı
27 138 105:106
9 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Cevat Ademoğlu'nun gündem dışı demecine cevabı
32 39 153:154
10 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 65 661:677