E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (SANAYİ BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1995, 1966 yıllarına ait) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
2 34 442:451
2 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (SANAYİ BAKANI) : Ekonomik bakımdan önemi büyük olan ve son günlerde basında yer alan demir ve pik fiyatları ve dağıtımı ile ilgili gündem dışı demeci
3 59 642:644 646:647
3 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 90 938:951
4 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (SANAYİ BAKANI) : 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
8 131 588:592