E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin yenileştirilmesine amacıyla Milli Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
25 102 231:233
2 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün, İstiklâl Madalyası sahiplerine bağlanmış olan aylıkların geri alınması ve kaldırılan askerlik şubeleri konusunda gündem dışı demecine cevabı
26 133 874:875
3 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'ün gündem dışı demecine cevabı
29 11 279:280
4 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili CHP. Genel Başkanı Bülent Ecevit'in Başbakan Ferid Melen'in görev, yetki ve sorumluluk anlayışı,Türkiye'nin iç ve dış durumu konusunda gündem dışı demeci münasebetiyle
32 45 484:486
5 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 63 454:466
6 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bazı maddelerinin, değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özerin 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
36 88 465:469
36 94 595:596
7 Söz Alanlar MEHMET İZMEN (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Seyir ve hidrografi hizmetleri kanun tasarısı münasebetiyle
36 90 497:498