E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili M. Şemsettin Sönmez ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli sandığı Kanununun 32. maddesine 1 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
26 113 19:20
2 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, Tunceli halkının âcil ihtiyaçları konusunda gündem dışı demecine cevabı
26 120 304:305
3 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Geçen Birleşimde hastaneler ve doktorlar hakkında gündem dışı demeçte bulunan Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'e cevabı
30 26 679:680
4 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç'ın sağlık personeli konusundaki gündem dışı demecine cevabı
33 57 556:557
5 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 65 752:770