E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Kars ilinin enerji sorunu hakkında gündem dışı demecine cevabı
37 113 465
2 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İçel Milletvekili H. Cavit Okyayüz'ün, Çukurova bölgesindeki kuraklık hakkında gündem dışı demecine cevabı
37 114 535:536