E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar HAYRETTİN NAKİBOĞLU (MEHMET HAYRETTİN NAKİBOĞLU) (KAYSERİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun, Gediz depreminin meydana getirdiği zararlar, yabancıların yaptığı yardımlar ve alınması gerekli tedbirler hakkında gündem dışı demeci münasebetiyle
4 77 605:610
2 Söz Alanlar HAYRETTİN NAKİBOĞLU (MEHMET HAYRETTİN NAKİBOĞLU) (KAYSERİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, Gediz depremi dolayısıyla yapılan işler ve alınan tedbirlerdeki yetersizliklere dair demeci münasebetiyle
9 23 316:317
3 Söz Alanlar HAYRETTİN NAKİBOĞLU (MEHMET HAYRETTİN NAKİBOĞLU) (KAYSERİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 58 510:528