E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün değerlendirilmesine dair sözlü sorusu münasebetiyle
13 106 698
2 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve Plan komisyonlarından seçmen 4'er üyeden kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
15 121 34:36
3 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Sivas Milletvekili Kadri Eroğan'ın, gümrüklerdeki rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlükler hakkında demecine cevabı
17 161 690:691
4 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : İzmir Milletvekili M. Hulusi Çakır ve Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğlu ile Veli Bakırlı'nın gündem dışı demeçlerine cevabı
20 31 393:394
5 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Muğla Milletvekili Muallâ Akarca'nın, Ege tütün piyasası konusunda gündem dışı demecine cevabı
20 37 637:638
6 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Malatya tütün ekicisinin durumu hakkında gündem dışı demecine cevabı
23 62 389:390
7 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : İzmir Milletvekili M. Hulusi Çakır'ın, tütün ekim sahaları ile ilgili gündem dışı demecine cevabı
25 105 334:335
8 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Geçen Birleşimde Trabzon Milletvekili Cevat Küçük'ün 196 sayılı Kanunun uygulaması hakkında yaptığı gündem dışı konuşmasına cevabı
30 18 98:99
9 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Rize Milletvekili Salih Zeki Köseoğlu'nun, çay ziraatı ile ilgili gündem dışı demecine cevabı
30 19 151:152
10 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Manisa Milletvekilli Veli Bakırlı'nın, Ege ekici tütün piyasası konusundaki gündem dışı demecine cevabı
30 23 414
11 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun Ege ekici tütün piyasası konusunda yapmış olduğu gündem dışı demecine cevabı
32 41 246:247
12 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 66 798:808
13 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, hububat, yaş ve kuru üzüm taban fiyatları ve Tekelin alım işlemlerinin düzenlenmesi konularındaki demecin cevabı
16 144 538