E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSEYİN BALAN (ANKARA) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personeline aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı münasebetiyle
7 116 403:404
2 Söz Alanlar HÜSEYİN BALAN (ANKARA) : Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı hakkında kanun teklifi münasebetiyle
8 135 743
3 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından HÜSEYİN BALAN (ANKARA) : Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın Ankara Özel Eczacılık Yüksek Okulunun izinsiz tedrisata başladığı iddiasına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı (7/709)
19 10 238:239
4 Söz Alanlar HÜSEYİN BALAN (ANKARA) : 1971 yılı Bütçesinin tümü üzerinde
11 62 1073:1076
5 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından HÜSEYİN BALAN (ANKARA) : Ankara Özel Eczacılık Yüksek Okulunun izinsiz tedrisata başladığı iddiasına dair Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/709)
18 168 124
6 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından HÜSEYİN BALAN (ANKARA) : Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, İzmit'te Petro-Kimya Tesisleri AŞ tarafından kurulması düşünülen Petrol Gazi Karası (Carbon Black) tesislerine dair (7/958)
21 45 485
24 84 436
7 Söz Alanlar HÜSEYİN BALAN (ANKARA) : Toprak ve Tarım reformu öntedbirler kanunu tasarısı münasebetiyle
26 123 432:434
8 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından HÜSEYİN BALAN (ANKARA) : Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, Türkiye'nin kömür sıkıntısına dair (7/1261)
27 137 84
9 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından HÜSEYİN BALAN (ANKARA) : Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 657 sayılı Devlet Personel Kanununun uygulanmasından doğan aksaklıklara dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun cevabı
30 24 518:519
10 Söz Alanlar HÜSEYİN BALAN (ANKARA) : Bayındırlık Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle, A.P. Grubu adına
34 65 677:679
11 Söz Alanlar HÜSEYİN BALAN (ANKARA) : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle, A.P. Grubu adına
35 67 81:82