E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : İstiklâl Madalyası sahiplerinden bâzılarına şeref aylıklarının bağlanmasının gecikmesi konusunda gündem dışı konuşma yapan Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'e cevabı
1 14 412:413
2 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince hazırladığı 1964, 1965, 1966 yıllarına ait Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
2 33 383:386
3 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : hatip kadrolarının tahsis ve tevziine dair Başbakandan sorusu münasebetiyle
3 60 699:701 704:706 708:710
4 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Danıştay 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 85 222:225
5 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 85 257:262
6 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 86 317:320
7 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 86 333:336
8 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı münasebetiyle
7 118 560
9 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ahmet Şenel'in, son günlerdeki gençlik olaylarına dair demeci münasebetiyle
9 17 127:128
10 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Doğu ve Güney-Doğu Anadolu'nun sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili demeci münasebetiyle
9 23 313:314
11 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kardeşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi gereğince Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
9 27 511
9 29 554:557
12 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 51 418:419
13 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 52 482:489
14 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
11 52 503:505
15 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
11 53 551:559 561
16 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (ERZİNCAN) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, Islâhiye ve Kırıkhan'da meydana gelen olaylara dair demeci münasebetiyle
12 67 125:126