E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun 12.5.1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince hazırladığı 1964, 1965, 1966 yıllarına ait Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
2 37 573:576
2 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Etsatoğlu'nun, dış ticaretimizin Kalkınma Plânına ve Ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadığını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
4 66 161:171
3 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1970 yılı Bütesi münasebetiyle
5 88 665:672
4 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
6 93 5:9 22:26
5 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 arkadaşının, Bağcılığımızın modernleştirilmesi ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
6 94 71:73
6 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, fındık içinde bulunduğu sıkıntılı durumlara ve alınacak tedbirlere dair demeci münasebetiyle
6 107 549:551
7 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Muammer Ertem in, tarım ürünlerinin fiyat politikası, taban ve müdahale alım fiyatlarının ilan edilmemesi konularındaki demeci münasebetiyle
8 133 625:626
8 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 56 222:234
9 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, piyasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pahalılığına bir çare bulmak maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi ile Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını önlemek için alınması gerekli kanuni idari, iktisadi ve mali tedbirleri inceleyip tespit etmek üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
12 69 222:227