E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (DEVLET BAKANI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI VEKİLİ) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Sanat Enstitüleri'nde devam eden boykotlar, teknik okullara lise mezunlarının alınmasının sakıncaları ve bu konudaki gerekli tedbirlere dair demeci münasebetiyle
1 11 315:317