E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın 30.5.1973 tarihli 118. Birleşimdeki gündem dışı demecine cevabı
38 119 169:170