E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 24.5.1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22.4.1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaçırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel'in 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 31 ve 53. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
25 112 699:700
2 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
26 134 927:931 937:938 944:945
3 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, Gülnar ilçesinde görev yapan bir savcının görevini kötüye kullandığı hakkında gündem dışı demecine cevabı
26 123 424:425
4 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın, Maliye Bakanlığının bir tamimi münasebetiyle gündem dışı demecine cevabı
26 120 316
5 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, Türkiye demokrasinin geleceği konusunda gündem dışı demecine cevabı
27 138 99
6 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Özer Ölçmen'e Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan ve Ankara Milletvekilli Orhan Birgit'in gündem dışı demeçlerine cevabı
29 6 47:50
7 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in CHP Ortak Grup toplantısında söylediği bazı sözler dolayısıyla geçen birleşimde yapılan konuşmalar münasebetiyle
29 7 95:102
8 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden ve 9 arkadaşının ve Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri münasebetiyle
32 42 332:333
32 44 438 449 471
9 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İhsan Darendelioğlu'nun, basın suçlarına takılan kelepçe konusunda gündem dışı demeci
32 42 296:297
10 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunda-değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı sı ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer ile Kars Milletvekili İsmail Hakkı Alacanın, 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 4. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
32 42 306 308:309 316:317 319:320 323
11 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : TBMM'nin 397 üyesinin, 9 Temmuz 1961 tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 5 maddesinin değiştirilmesine ve 2 geçici eklenmesine dair teklifi münasebetiyle
33 54 345
12 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 63 418:428
13 Söz Alanlar FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN) (CUMHURİYET SENATOSU ARTVİN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
35 72 612:613