E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar CELALETTİN COŞKUN (CUMHURİYET SENATOSU AYDIN ÜYESİ) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 28.5.1973 tarihli 116. Birleşimdeki gündem dışı demecine cevabı
38 117 3:4
2 Söz Alanlar CELALETTİN COŞKUN (CUMHURİYET SENATOSU AYDIN ÜYESİ) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
39 131 455