E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar CAHİT KARAKAŞ (ZONGULDAK) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uysal'ın, Sakarya'nın Akyazı Dokurcun bucağı arasındaki yolun asfaltlanmasına dair sözlü sorusu münasebetiyle
13 106 695
2 Söz Alanlar CAHİT KARAKAŞ (ZONGULDAK) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi M. Halûk Berkol ve İstanbul Milletvekili Orhan Cemal Fersoy'un, ekspres yollar ve İstanbul çevre yolu projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 40 No. lu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
14 107 28
3 Söz Alanlar CAHİT KARAKAŞ (ZONGULDAK) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlayacak yolun yapımına dair sorusu münasebetiyle
15 122 79
4 Söz Alanlar CAHİT KARAKAŞ (ZONGULDAK) (BAYINDIRLIK BAKANI) : İzmir Milletvekili Talât Orhon'un İzmir'e bağlı Seferihisar-Doğanbey karayolunun ne zaman yapılacağına dair sorusu münasebetiyle
15 126 259:260
5 Söz Alanlar CAHİT KARAKAŞ (ZONGULDAK) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a bağlı Kula-Eşme arasındaki yolun asfaltlanmasındaki teknik hatalara dair sorusu münasebetiyle
15 126 263
6 Söz Alanlar CAHİT KARAKAŞ (ZONGULDAK) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 1971 programında Hükümetin yaptığı revizyon sebebiyle bâzı yatırımların yapılmamasının sakıncalarına dair demecine cevabı
16 149 675