E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Bir evvelki birleşimde Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in gündem dışı konuşmasına cevabı
20 32 455
2 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
22 49 259
3 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : ihracat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hakkında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının hayat pahalılığı, yatırımlar, işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hacmi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teşvik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tutumu hakkında Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
23 60 281:284
4 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın 76. Birleşiminde otomotiv Sanayii konusunda yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevabı
24 80 319:320
5 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, tatil münasebetiyle çıktığı gezilerde gördüğü çeşitli konulardaki gecikmeler ile pancar fiyatları konusunda gündem dışı demecine cevabı
26 132 826:827
6 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : 3 Ekim 1972 günkü Birleşimde Hatay Milletvekili M. Sait Reşan'ın Sümerbank'ın pamuk alımları hakkındaki gündem dışı demecine cevabı
27 143 177:178
7 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 67 70:81