E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
4 62 54
2 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
4 76 568:569 584
3 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı 1970 yılı Bütçe münasebetiyle
5 87 411:422
4 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine ait kanun tasarısı münasebetiyle
6 104 460:463 472 476 480 481
5 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı görev, yetki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
6 106 514:518 522
6 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 6.6.1927 tarih ve 1076 sayılı Yedek subaylar ve yedek askeri memurlar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve teklifi münasebetiyle
8 127 432:433
7 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
8 127 403:405 425
8 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanunla bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
8 129 486:488
9 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, İstiklal Savaşı gazilerine verilen madalyalar hakkında gündem dışı demeci münasebetiyle
10 44 329:330
10 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 53 629:636