E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Bir önceki birleşimde Bakanlığı ile ilgili olarak yapılan gündem dışı konuş malara cevabı
37 107 238:240
2 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, Adana'da vukubulan sel felâketi konusunda gündem dışı demecine cevabı
38 118 46
3 Söz Alanlar AHMET NUSRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
39 131 404