E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET DALLI (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, hububat fiyatlarının tesbit ve ilânına dair sözlü sorusu münasebetiyle
1 8 224:225
2 Söz Alanlar AHMET DALLI (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve İki arkadaşının, tarımla uğraşanların emeklerinin karşılığını almaları için kredi ve üretim alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek,-Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, tefeciliğin, halkın ekonomik ve sosyal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksadıyla bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergeleri münasebetiyle
1 9 266:268