E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 10. Birleşiminde, yakında açılacak olan Ege ekici tütün piyasası için alınması gerekli tedbirler hakkındaki konuşmasına dair gündem dışı demeci münasebetiyle
1 20 664:665
2 Söz Alanlar AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, Rize'nin bâzı kazalarında çay fabrikası ve atölyelerinin işgal edilmesi, çay üreticilerinin karşılaştıkları güç durumlar ve alınması gerekli tedbirler hakkındaki gündem dışı demeci münasebetiyle
4 71 315:317
3 Söz Alanlar AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 89 754:763