E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, bâzı yabancı şahsiyetlerin ve parlâmento üyelerinin memleketimize yaptıkları ziyaretler ve Adalet Partisine vâki katılmalarla ilgili demeci münasebetiyle
3 49 250
2 Söz Alanlar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Gençlik ve Spor Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 91 1075:1087 1091 1093:1094
3 Söz Alanlar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'ın, Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun 29.11.1971 günü Genel Kurulda yaptığı konuşmasıyle ve Doğu-Anadolu'nun sorunlariyle ilgili demeci münasebetiyle
10 48 558:560
4 Söz Alanlar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Gençlik ve Spor Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 59 680:697 698:704