E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Millet Meclisinin açılışı münasebetiyle
1 1 2
2 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve Ankara Milletvekili Orhan Eren'in, İkili anlaşmalar konusunun lâyiki ile anlaşılabilmesi ve bu alanda geniş görüşmeler yapılabilmesini temin için Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle, CHP Grubu adına
2 29 288:292
3 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından teşkil olunan Hükümet programı münasebetiyle, CHP Grubu adına
3 54 445:454
4 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil olunan Hükümet Programının görüşülmesi münasebetiyle, CHP Grubu adına
12 81 409:413
5 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi, hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle, CHP Grubu adına
17 156 251:258
6 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle, CHP Grubu adına
24 77 208