E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
26 118 236
2 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Eski Eserler kanunu tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Milli Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 17 Numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
27 143 207 216
3 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyetin ilânının 50. yıldonümünün kutlanması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
30 21 327:329
4 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Atatürk Üniversitesi kanunu tasarısı münasebetiyle
31 36 670:681
5 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Atatürk Akademisi kanunu tasarısı münasebetiyle
32 38 112 145
32 40 211:214 225:226
6 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 61 294:295
7 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 62 342:349 355:356