E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu'nun, üniversite özerkliği ve bu konuda Adalet Bakanı İsmail Arar'ın, yaptığı konuşma hakkında gündem dışı demecine cevabı
13 96 194:195
2 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, geçen birleşimde parlamenterlerin yasama dokunulmazlığı ile ilgili konuşmasına cevabı
15 121 3:4
3 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili İ. Hakkı Tekinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
16 150 763:765 772 785 787
4 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle
17 162 756