E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar İSA HİSAN BİNGÖL (MUŞ) (ORMAN BAKANI) : 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
39 127 26:27 36 44 52:53 58:59
2 Söz Alanlar İSA HİSAN BİNGÖL (MUŞ) (ORMAN BAKANI) : Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idarle şahsi haklarının düşürülmesine dair olan ve Cumhurbaşkanınca geri gönderilen kanun teklifi münasebetiyle
39 131 469:470