E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Toprak Mahsulleri Ofisinin tatbik ettiği barem ve alım fiyatları İle Yozgat ilinde vukua gelen sel ve dolu âfeti hakkında gündem dışı demecine cevabı
26 125 541:542
2 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
21 43 354:360
3 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, et buhranı konusunda gündem dışı demecine cevabı
26 118 194:195
4 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, Kastamonu'da vuku bulan dolu âfeti hakkında gündem dışı demecine cevabı
26 118 193
5 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın bir evvelki birleşimde yapmış olduğu gündem dışı konuşması ile ilgili demeci
26 121 353:354
6 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Sakarya ili çevresinde vuku bulan sel felâketi izlenimlerine dair gündem dışı demecine cevabı
26 127 621
7 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Şemsettin Sönmez'in, son aylarda vukua gelen dolu ve sel âfeti karşısında çiftçilerimizin durumu konusunda gündem dışı demecine cevabı
26 128 670:671
8 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı'nın, kamu sektöründe tarım hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili gündem dışı demecine cevabı
26 129 728
9 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Denizli ilinin sorunları konusunda gündem dışı demecine cevabı
26 132 853
10 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Bitlis Milletvekili Mümtaz Akışık'ın, Bitlis'teki Arıcılık Enstitüsüne dair gündem dışı demecine cevabı
27 145 330
11 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 66 842:847
12 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, haşhaş mevzuunda gündem dışı demecine cevabı
36 74 88
13 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Yem kanunu tasarısı münasebetiyle
36 90 518