E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın damızlık hayvan temini ve süt istihsalinin artırılmasına dair sözlü sorusu münasebetiyle
1 8 230:231
2 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, hububat fiyatlarının tesbit ve ilânına dair sözlü sorusu münasebetiyle
1 8 224
3 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, çifçilere verilen, kredili gübre bedelinin % 25 inin peşin olarak istenmesinin sakıncalarına, bu hususa dair olan kararnamenin değiştirilmesi gerektiğine dair demeci münasebetiyle
3 50 285
4 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Antalya Millevekili Hasan Ali Ali Gülcan'nın, suni gübre ithal ve üyelerine dağıtma yetkisinin Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Birliğinden alınmasının sakıncalarına dair demeci münasebetiyle
3 52 338
5 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, hayvancılığımızın geliştirmesi ve hayvancılıkla geçinen yurt bölgesinin ve yurttaşın refaha kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
3 53 394:400 403:406
6 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 89 786:793
7 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, haşhaş ekiminin tahdidi, alım fiyatları ve kaçakçılığın önlenmesi için alınması gerekli tedbirlere dair demeci münasebetiyle
8 131 565:567
8 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, haşhaş ekiminin kısıtlanması ve bu konuda Amerika kongresinde yapılan konuşmalara dair demeci münasebetiyle
8 133 630:632
9 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
8 136 764:767 771 782 785:786 789 791 794
8 137 890 896:898 911 914 919
10 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen toprak dağıtımını sağlayan reformcu kanunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yapmadığı iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
9 32 667:671
11 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun; milli servetimizi ve beslenme ihtiyacımızı temelden tahrib eden, diğer hayvan hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasında, da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi uyarınca Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
10 35 25:28
12 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda gereken tedbirleri almadıkları iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi uyarınca Ticaret ve Tarım bakanları hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
10 36 53:58
13 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın; Doğu'daki hudut bölgelerinin ihmal edildiğine ve içinde bulunduğu sıkıntılı duruma dair demeci
10 48 561:563
14 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 57 421:437
15 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Su Ürünleri kanunu tasarısı münasebetile
12 75 356