E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar İHSAN TOPALOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Önceki Birleşimde Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası'nın Keban Barajı sahasındaki istimlaklerin bedellerine dair yaptığı konuşmaya cevap veren demeci
14 119 579:580