E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, öğretmen boykotları sırasında mal ve can emniyetinin ihlal edildiği ve gergin bir zamanda 6. Filonun İzmir'e gelmesine müsaade verildiği iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi uyarınca İçişleri ve Dışişleri bakanları hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
1 18 593:596
2 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, bâzı yabancı şahsiyetlerin ve Parlâmento üyelerinin memleketimize yaptıkları ziyaretler ve Adalet Partisine vakı katılmalarla ilgili demeci münasebetiyle
3 49 250
3 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından teşkil olunan Hükümet programı münasebetiyle
3 54 467:468 484:486
4 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ordu Milletvekili Orhan Vural'a verilen takbih cezası münasebetiyle
3 54 484:486
5 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Kıbrıs'taki son gelişmelerle ilgili demeci münasebetiyle
4 61 6:7
6 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 86 360:370 373:375
7 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, «Müşterek Pazar» geçiş dönemi girişimizdeki usulsüz ve milli menfaatlere aykırı tutumundan dolayı Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
9 21 295:302
8 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, bir mahkeme kararının uygulanmadığı konusundaki demeci münasebetiyle
9 32 635:636