E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar ÖZER DERBİL (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI) : Bugüne kadar uygulanmakta olan yabancı sermaye politikasının somut sonuçlarını değerlendirmek, Yabancı sermaye yatırımlarının doğal kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda meydana getirdiği fayda ve zararları tespit etmek, Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı yabancı sermaye politikası hakkında bilgi edinmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergeler münasebetiyle
12 90 691:692
13 95 164:165
2 Söz Alanlar ÖZER DERBİL (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI) : Bâzı ürünlerin tespit olunan, taban alım fiyatlarına dair demeci
15 126 258
3 Söz Alanlar ÖZER DERBİL (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI) : Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının bu yıl erken ilân edilmesi ve fındık üreticilerinin bâzı sorunları konularında Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun gündem dışı demecine cevabı
17 151 8