E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutulacak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olmadığına dair sorusu münasebetiyle
16 88 271 274
2 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Köy İşleri Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
25 47 601:614
3 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, Karayolları ve YSE Genel Müdürlüğü işçilerinin yevmiye ve ikramiyelerini zamanında alamadıkları iddiası ile görevlerini yerine getirmiyen Bayındırlık Bakanı ve Köy İşleri Bakanı hakkında gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
27 58 198:200
4 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili İlyas Seçkin'in, Polatlı hudutları dahilindeki Hazine arazisinin dağıtımında haksız, adaletsiz ve partizanca hareket ettiği iddiasiyle Köy İşleri Bakanı hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
28 74 38:44
5 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Bakanlık Teşkilât kanunu tasarısı üzerindeki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair sorusu münasebetiyle
28 93 982:983
6 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, topraksız köylüye toprak dağıtımı çalışmalarının son günlerde durdurulmuş olmasının sakıncalarına dair demeci münasebetiyle
28 93 953:954