E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı-1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 58 490:504
2 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi ne dair kanun tasarısı ile teklifler münasebetiyle
36 98 688