E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, öğretmenlerin, Devlet nakil vasıtalarında parasız seyahat etmelerinin düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı.
1 17 436
2 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'a nakledilecek hayvan yeminin taşıma ücretinde bir tenzilât düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı.
1 22 551:552
3 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edilememesi sebebine dair sorusuna sözlü cevabı.
2 33 318
4 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 49 478:487 489:494
5 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : TC Devlet Demiryolları memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10. maddesine göre ikramiye ödenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle.
6 87 144
6 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 3 arkadaşının ve Eskişehir Milletvekilleri Aziz Zeytinoğlu ve İsmet Angı'nın Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla değiştirilen 1. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri münasebetiyle.
8 118 559
7 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1967 Bütçe kanunu tasarısı ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 55 129:131
8 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel (Müdürlüğü bütçeleri münasebetiyle
14 62 301:326