E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar SADETTİN BİLGİÇ (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurulması kararlaştırılan haberleşme sanayii konularında bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
21 148 646:657
2 Söz Alanlar SADETTİN BİLGİÇ (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle.
24 38 352
3 Söz Alanlar SADETTİN BİLGİÇ (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
25 45 334:347
4 Söz Alanlar SADETTİN BİLGİÇ (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 58 411:419