E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, köy yollarının yapımına mevcut statü ile mi devam edileceğine dair sorusuna sözlü cevabı
2 33 319 321 323:324
2 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, dağ ve orman içi köylerine yol yapımı, okul inşaatı ve su getirilme işlerine öncelik verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
2 33 325:327
3 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, kıptilerin, Devlete ait bir arazide mesken sahibi kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı
2 33 329
4 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Köy yollarının biran evvel bitirilmesi için malzeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Başbakan adına Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı'nın sözlü cevabı münasebetiyle
2 36 447:448
5 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 51 37:42
6 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 53 276:279
7 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Recai İskenderoğlu'nun, Topraksız köylüye Hazinece tevzi edilen veya edilecek olan arazilerin bedava dağıtılması, küçük çiftçilerin tohumluktan olan borçlarının affedilmesi ve tasarruf bonolarının kaldırılması konularında bir genel görüşme açılmasına dair önerge münasebetiyle
9 8 186:187
8 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köylerine 1965 yılında kaç Km. köy yolu yapıldığına ve 1966 yılında daha no kadar köy yolu yapılacağına dair sorusu münasebetiyle
10 21 9
9 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : YSE Genel Müdürlüğü emrinde çalışan işçilerin ücretlerinin toplu iş sözleşmelerindeki iş ücretleri seviyesinde olduğuna ve zamanında verildiğine dair demeci
10 23 73
10 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 59 650:661 662 663:664