E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 1969 yılı Bütçesi açığına ve tekel maddelerine yapılması düşünülen zamlara dair demeci münasebetiyle
30 19 135
2 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı, Tütün ziraatı, Tütün ve tütün tekeli kanunu teklifler münasebetiyle
30 25 438:441
30 28 636:637 639 657:658
31 33 305 312:314
32 45 264 307:308
3 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Tekel maddelerinin fiyatlarındaki artışlar dolayısıyla içinde bulunduğumuz ekonomik bunalım hakkındaki demeci münasebetiyle
32 48 502:503
4 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 57 220:227
5 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, yakında açılacak olan Karadeniz tütün piyasası ile ilgili demeci münasebetiyle
35 63 5