E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar NİHAT KÜRŞAT (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 55 530:545
2 Söz Alanlar NİHAT KÜRŞAT (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, komünizmle ve onu yaymaya çalışan ajanlarla mücadelenin gerçek şeklinin memleketin iktisadi kalkınması olduğu hususundaki konuşmasına cevabı
5 80 872
3 Söz Alanlar NİHAT KÜRŞAT (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 63 504:519
4 Söz Alanlar NİHAT KÜRŞAT (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'ın Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması derpiş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair sorusu münasebetiyle
16 92 418:419
5 Söz Alanlar NİHAT KÜRŞAT (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Pamukkale'nin köylüler tarafından kesilen suyunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
21 143 340
6 Söz Alanlar NİHAT KÜRŞAT (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili bir senatör tarafından Yazılan kitabı Turizm ve Tanıtma ile alâkası olmadığı halde, Devlet parasıyla satınalıp parasız dağıttığı iddiasıyla Turizm ve Tanıtma Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
21 147 628:632
7 Söz Alanlar NİHAT KÜRŞAT (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri inşaasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu münasebetiyle
22 7 184:185
8 Söz Alanlar NİHAT KÜRŞAT (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Orhan Birgit ve iki arkadaşının, Bakanlığın dış görevlerinde kendi partisine yakın ve kendisiyle ayın politik görüşü paylaşan kimseleri istihdam edeceğini söylediği iddiasiyle Turizm ve Tanıtma Bakanı hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
23 32 649:652
9 Söz Alanlar NİHAT KÜRŞAT (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
26 51 496:511
10 Söz Alanlar NİHAT KÜRŞAT (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 59 659:667