E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (SAMSUN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Köy İşleri Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 60 697:722