E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesi münasebetiyle
3 48 375:378 381
2 Söz Alanlar KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Spor-Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük paraların ödenmesine sebep olan hesap hataları olup olmadığına dair sorusuna sözlü cevabı
9 18 579:580 583:584
3 Söz Alanlar KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanun tasarısı münasebetiyle
13 56 296:303
4 Söz Alanlar KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, Toledo güreş kafilesine güreşçilerden başka katılanların adedine, oradaki görevlerine ve alacakları döviz miktarına dair sorusu münasebetiyle
21 143 334:337
5 Söz Alanlar KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Akalın'ın, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğuna dair sorusu münasebetiyle
23 31 613:615
6 Söz Alanlar KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
33 53 298:306