E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI VE TURİZM VE TANITMA BAKAN VEKİLİ) : Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'ın, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine alınımış olup olmadığına dair sorusuna sözlü cevabı
9 18 573